Geef een gift

 

Stichting Jaraware

Studiehuis/Mediatheek

 

 Uitloop na biebuurtje

... twee trouwe bezoekers van de bieb ...   ... de bieb gaat dicht en de bezoekers verlaten het gebouw ...

  

 

 

Eerste 100% Indianenstichting in Zuid-Suriname

In 2001 werd in Tepoe de Stichting Jaraware (Orion) opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit zes Tarëno’s en een Akoerijo.  

 

 

 

Aan de slag, eerste succes

Eerste initiatief van de 4 mannen en 3 vrouwen was het weer in orde maken van de verwaarloosde landingsbaan van Tepoe.

Jaraware vroeg lokale reislustigen, andere gebruikers als dierenhandelaren, ngo’s en overheid direct of via de vliegtuigmaatschappijen ‘landingsrechten’ te betalen. Sommige deden dat graag, anderen met ongepaste tegenzin, enkelen protesteerden oorverdovend stil. Uiteindelijk leidde de verdeeldheid onder de beoogde contribuanten in 2003 tot een bevredigend resultaat: een vestiging van Luchtvaartdienst van de overheid die verantwoordelijk is voor het onderhoud en daarvoor ook drie Tarëno’s in dienst genomen heeft.

 

 

 

... 2001, Studiehuis Jaraware in aanbouw ...              ... 2003, duurzame stroom, zonnepanelen ...

 

  

 

Wëinpato pakoro, het Studiehuis

Op zondag 1 juni 2003 werd door Jan Shanaupe, tweede zoon van meesterverteller Tëmeta Wetaru, het wëinpato pakoro (zelfstudiehuis) officieel geopend. Voor de bouw van dit cultureel centrum kreeg Jaraware een mooie subsidie van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo. Het gebouw is helemaal van ‘hout uit het bos’ met een palmbladerdak. In één van de twee royale ruimten is de mediatheek gevestigd, de andere dient als les-, vergader- en filmlokaal. Zonnepanelen leveren een bescheiden hoeveelheid energie voor verlichting en niet al te gulzige apparatuur, helaas zelden voor allebei tegelijk. Sinds 2007 is het studiehuis (’s avonds) op het lichtnet van het dorp aangesloten.

Weji Irawapïn (sinds 2007 voorzitter van Jaraware), is beheerder van het Studiehuis en geeft leiding aan de mediatheekmedewerksters Marianne, Sabrina en Jemesi.

 

 

Andere activiteiten van Jaraware

Behalve via het Studiehuis is de Stichting Jaraware samen met BIS actief als gangmaker bij
 • de aanschaf en het gebruik van cassaveraspmachines,
 • distributie van lees- en ‘jacht’brillen op maat,
 • productie van boekenleggers placemats en andere huisvlijtartikelen,
 • het opdiepen en vastleggen van oude verhalen,
 •  de eeuwenoude kennis van oerwoudmedicijnen op papier en digitaal vastleggen,
 • verbetering van sanitaire voorzieningen en
 • een (reis)subsidieregeling voor dakloze in Paramaribo uitbehandelde patiënten,
 • startend ondernemerschap (bakker Denny, toeristenverblijf Omopakë),
 • bouw brandstofhuis voor eigen opslag en die van SZV-MAF,
 • aanschaf muziekinstrumenten jeugdgroep ,
 • teelt van eigen biobrandstof: Jatropha curcas L* ,
 • het houden van een algemene markt,
 • coördinatie en uitvoering van het toilettenproject
 • clubvorming van voetballers, dammers en muziekmakers onder eigen verantwoordelijkheid. 

 *Zie lopende projecten

 

 

2008, een nieuw dak, zon blijft gratis energie leveren.  2009, markt bij vernieuwd studiehuis

 

 

... Weji (voorzitter van Jaraware) met zijn klas in 1975 ...

 

 


Na de renovatie van bibliotheek/studiehuis ( een nieuw dak van marajapalmbladeren) hing er even de donkere dreiging dat het gebouw op last van luchtvaartdienst uit veiligheidsoverwegingen door Jaraware een aantal meters verplaatst zou moeten worden. Gelukkig kon er een gedoogregeling overeengekomen die samenviel met de houdbaarheidsduur van het bladerdak.

 

 

 

                      ... de dames van de bieb en de leesbrillen ...

 

 In 2014 zijn bibliotheek en studiehuis verhuisd naar het Trio Centrum voor Taal en Cultuur Tëpu (TCTCT) in het centrum van het dorp, pal naast het in 2016 vernieuwde dorpshuis. Voorzien van een zinken dak en daarmee vooralsnog bestand tegen de elementen.  

 

Naar boven